برای ملاقات واقعی با خدای زنده و پر شدن از روح‌القدس در عید پنطیکاست ابتدا باید در روابط خود تفتیش کنیم! این تفتیش در سه جنبه صورت خواهد گرفت:

 • رابطه با خدا
 • رابطه با خودمان
 • رابطه با دیگران

برای اینکه این تفتیش معنادار باشد بهتر است در هر مرحله سئوالاتی را از خودمان بپرسیم تا مطمئن شویم که در آن رابطه مشکلی وجود ندارد و اگر هم دارد توبه کنیم و آن رابطه شکسته شده را به قوت معجزه توبه ترمیم کنیم.

شما می‌توانید در تفتیش روابط خود سئوالات زیر را از خود بپرسید:

تفتیش در رابطه ما با خدا

 1. آیا بزرگترین فرمان خدا را در رابطه با عشق ورزیدن به او با تمام دل (​تمامی خاطر، جان، قوت) خود رعایت نموده​ایم؟
 2. آیا اشتیاق لازم و فرصت کافی را برای رازگاهان (راز و نیاز شخصی) و مشارکت با خدا صرف می‌کنیم؟
 3. آیا برای تمام مسائل خود در تمام شرایط عملاً به خدا اعتماد می‌کنیم؟
 4. در چه موارد بخصوصی سبب دلشکستگی و محزون شدن روح‌القدس شده‌ایم؟
 5. در چه قسمتی از زندگی خودم بدون مشورت و هدایت خدا عمل کرده‌ام؟

تفتیش در رابطه شخصی ما با خودمان

 1. آیا در زندگی من گناه مشخصی وجود دارد که هنوز از آن توبه واقعی نکرده‌ایم؟
 2. آیا موضوعی در زندگی من هست که آنقدر اسیر و وابسته به آن هستم که جای خدا را برای من گرفته است؟
 3. آیا وقت و انرژی من با چیزهای غیرمفید و مضر تلف نمی‌شود؟
 4. آیا با دارایی و اموال خودم درست عمل می‌کنم؟ سهم خدا را در قسمت پرداخت هدایا و ده‌یک‌ها رعایت می‌کنم؟
 5. آیا دستور مشخصی از فرامین کلام خدا را اطاعت نمی‌کنم؟

تفتیش در رابطه شخصی با دیگران

 1. آیا گرفتار عادت بد گناه غیبت و قضاوت نسبت به اطرافیان خود می‌باشیم؟ آیا این نوع اسارت برای ما بعلت عادت ، امر عادی می‌باشد و الزام روح خدا را در این مورد از دست داده‌ایم؟
 2. آیا کسانی در زندگی ما هستند که از تاثیرات تلخ روابط گذشته با آنها رها نشده‌ایم و هنوز آنها را نبخشیده‌ایم؟
 3. آیا در رابطه خود با همسر و سایر اعضای خانواده با اصول محبت، احترام، ادب و نزاکت رفتار می‌نماییم؟
 4. آیا نزد خویشاوندان، همکاران، همسایگان و آشنایان غیرمسیحی شهادت خوبی به عنوان یک مسیحی از خود باقی گذاشتیم؟
 5. آیا برای نجات اعضای خانواده و بستگان و سایر عزیزان خود بار و شفقت قلبی را دارا هستیم و برای بازگشت آنها بسوی خدا شفاعت جدی می‌نماییم؟
 6. آیا رسالت خود را در امر بشارت انفرادی و صید جانهای گمشده چه با کلام و چه با عمل بعنوان شاهد زنده عیسی مسیح به خوبی اجرا می‌نمایید؟
 7. آیا خود را تربیت می‌دهیم که رفتار ما با اطرافیان خود توام با مهربانی و شیرینی و ملایمت (به دور از خشم و غضب) باشد؟
 8. آیا کسانی هستند که با رفتار غیرمسیحی خود سبب رنجش یا لغزش و اذیت آنها شده‌ایم؟
 9. آیا در رابطه با افراد مختلف حالت رقابت و حسادت وجود دارد؟ آیا می‌دانیم که وقتی ریشه مرارت و تلخی نمو می‌کند، اضطراب بار می‌آورد و جمعی دیگر را آلوده می‌کند؟
 10. آیا بجای تحقیر و خوار شمردن افراد سعی می‌کنیم شرایط آنها را درک کنیم و با تحمل بارهای سنگین یکدیگر سبب شفا و آزادی یکدیگر بشویم؟

قدرت اجرایی برای حفظ روابط مسیحی چیست؟

 • زندگی تحت کنترل روح خدا
غلاطیان ۵: ۱۶ امّا می‌گویم به روح رفتار کنید که تمایلات نفس را به‌جا نخواهید آورد.

ادامه دارد…