مطالب نوشته شده توسط کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

6 مطلب

چرا باید از روح‌القدس پر شویم؟

نوشته شده توسط کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

جشن پنطیکاست هر سال فرامی‌رسد و تمامی ایمانداران تلاش می‌کنند تا در این زمان از روح‌القدس پر شوند. ولی آیا تا بحال به دلایل پری روح‌القدس فکر کرده‌اید؟ شاید خواندن این مطلب کمک کند تا به حقیقت پری روح‌القدس پی‌ببریم.

آزادی از اسارت‌ها

نوشته شده توسط کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

دعای واقعی به معنای وارد شدن به حضور رهایی بخش و آزاد کننده خداوند از تمام گناهان و بارهای سنگین زندگی است مفهوم آزادی: تسلط و حاکمیت بر اسارت و […]