Posts by کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

6 Items

چرا باید از روح‌القدس پر شویم؟

نوشته شده توسط کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

جشن پنطیکاست هر سال فرامی‌رسد و تمامی ایمانداران تلاش می‌کنند تا در این زمان از روح‌القدس پر شوند. ولی آیا تا بحال به دلایل پری روح‌القدس فکر کرده‌اید؟ شاید خواندن این مطلب کمک کند تا به حقیقت پری روح‌القدس پی‌ببریم.

تفتیش و بازنگری درون خود در راه رسیدن به پنطیکاستی حقیقی

نوشته شده توسط کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

  برای ملاقات واقعی با خدای زنده و پر شدن از روح‌القدس در عید پنطیکاست ابتدا باید در روابط خود تفتیش کنیم! این تفتیش در سه جنبه صورت خواهد گرفت: رابطه با خدا رابطه با خودمان رابطه با دیگران برای اینکه این تفتیش معنادار باشد بهتر است در هر مرحله سئوالاتی را از خودمان بپرسیم تا […]

آزادی از اسارت‌ها

نوشته شده توسط کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

دعای واقعی به معنای وارد شدن به حضور رهایی بخش و آزاد کننده خداوند از تمام گناهان و بارهای سنگین زندگی است مفهوم آزادی: تسلط و حاکمیت بر اسارت و بندهای گناهان و بارهای سنگین زندگی چرا باید از اسارتهایمان آزاد شویم؟ —خدای پدر به عنوان خدای آزادیخواه مایل به رهایی ما از اسارتهایمان می‌باشد […]

۱۰ سئوال مهم برای شبانان و خادمان خدا

نوشته شده توسط کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

اول سموئیل ۲: ۲۶ و آن پسر، سموئیل، نمو می‌یافت و هم نزدخداوند و هم نزد مردمان پسندیده می‌شد. لوقا ۲: ۵۲ در آن زمان، مردی پارسا و دیندار، شَمعون نام، در اورشلیم می‌زیست که در انتظار تسلی اسرائیل بود و روح‌القدس بر او قرار داشت.  و عیسی در قامت و حکمت، و در محبوبیت […]

اهمیت و اهداف کلیسای خانگی

نوشته شده توسط کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

بهترین محل برای شکل‌گیری و تبدیل شخصیت مسیحی کلیسای خانگی مانند خانواده است و اعضای خانواده بر روی همدیگر تاثیرگذار هستند. در کلام خدا بسیار تاکید بر کلمۀ «یکدیگر» شده است. در کلیسای خانگی فرصت خواهد بود که یکدیگر را خدمت کنیم. امکان شناخت و درک متقابل از یکدیگر در جمعهای کوچکتر امکان شناخت و […]