مطالب ارسالی در اکتبر 2014

۱ مطلب

آزادی از اسارت‌ها

نوشته شده توسط کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

دعای واقعی به معنای وارد شدن به حضور رهایی بخش و آزاد کننده خداوند از تمام گناهان و بارهای سنگین زندگی است مفهوم آزادی: تسلط و حاکمیت بر اسارت و […]