پیداکردن ما

کلیسای ایرانیان شمال لندن

+44 (0) 208 133 0047
St Paul's Finchley
50 Long Lane, Finchley, London, N3 2PU, United Kingdom

یکشنبه‌ها ۲ تا ۵ بعد از ظهر

loading map - please wait...

کلیسای ایرانیان شمال لندن: 51.603099, -0.186403
Long Lane Ballards Lane (Stop A): 51.604771, -0.188881
Long Lane Ballards Lane (Stop B): 51.604185, -0.189471
Long Lane Ballards Lane (Stop L): 51.604458, -0.188270
Vines Avenue (Stop): 51.602592, -0.185405
Vines Avenue (Stop): 51.602283, -0.184767
West Finchley: 51.609482, -0.188302

نزدیکترین وسایل حمل و نقل عمومی به کلیسا

London Underground

Finchley Central

Northern Line

۹ دقیقه تا ساختمان کلیسا

West Finchley

Northern Line

۱۵ دقیقه تا ساختمان کلیسا

London Buses

Vines Avenue (Stop)

۱۴۳ | ۳۸۲

کمتر از ۱ دقیقه تا ساختمان کلیسا

Long Lane Ballards Lane (L)

۱۴۳ | ۳۸۲

۲ دقیقه تا ساختمان کلیسا

Long Lane Ballards Lane (B)

۸۲ | ۱۲۵ | ۱۴۳ | ۴۶۰ | ۶۸۳ | N20 | N13

۴ دقیقه تا ساختمان کلیسا

Long Lane Ballards Lane (A)

۸۲ | ۱۲۵ | ۱۴۳ | ۴۶۰ | ۶۸۳ | N20 | N13

۴ دقیقه تا ساختمان کلیسا