Posts from می 2015

۱ مطلب

تفتیش و بازنگری درون خود در راه رسیدن به پنطیکاستی حقیقی

نوشته شده توسط کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

  برای ملاقات واقعی با خدای زنده و پر شدن از روح‌القدس در عید پنطیکاست ابتدا باید در روابط خود تفتیش کنیم! این تفتیش در سه جنبه صورت خواهد گرفت: رابطه با خدا رابطه با خودمان رابطه با دیگران برای اینکه این تفتیش معنادار باشد بهتر است در هر مرحله سئوالاتی را از خودمان بپرسیم تا […]