ایمان خود را نسبت به چه حقایقی باید اعلام و اعتراف کنیم؟

نوشته شده توسط کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

آیا می​​‌دانستید که باید ایمان خود را اعتراف کنید؟ و به زبان بیان کنید؟

چرا باید از روح‌القدس پر شویم؟

نوشته شده توسط کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

جشن پنطیکاست هر سال فرامی‌رسد و تمامی ایمانداران تلاش می‌کنند تا در این زمان از روح‌القدس پر شوند. ولی آیا تا بحال به دلایل پری روح‌القدس فکر کرده‌اید؟ شاید خواندن این مطلب کمک کند تا به حقیقت پری روح‌القدس پی‌ببریم.

تفتیش و بازنگری درون خود در راه رسیدن به پنطیکاستی حقیقی

نوشته شده توسط کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

  برای ملاقات واقعی با خدای زنده و پر شدن از روح‌القدس در عید پنطیکاست ابتدا باید در روابط خود تفتیش کنیم! این تفتیش در سه جنبه صورت خواهد گرفت: رابطه […]

آزادی از اسارت‌ها

نوشته شده توسط کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

دعای واقعی به معنای وارد شدن به حضور رهایی بخش و آزاد کننده خداوند از تمام گناهان و بارهای سنگین زندگی است مفهوم آزادی: تسلط و حاکمیت بر اسارت و […]

۱۰ سئوال مهم برای شبانان و خادمان خدا

نوشته شده توسط کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

اول سموئیل ۲: ۲۶ و آن پسر، سموئیل، نمو می‌یافت و هم نزدخداوند و هم نزد مردمان پسندیده می‌شد. لوقا ۲: ۵۲ در آن زمان، مردی پارسا و دیندار، شَمعون […]

اهمیت و اهداف کلیسای خانگی

نوشته شده توسط کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

بهترین محل برای شکل‌گیری و تبدیل شخصیت مسیحی کلیسای خانگی مانند خانواده است و اعضای خانواده بر روی همدیگر تاثیرگذار هستند. در کلام خدا بسیار تاکید بر کلمۀ «یکدیگر» شده […]