• Our Church

به تارنمای کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید.

هدف ما فراهم کردن محیطی صمیمی و دوستانه برای فارسی زبانان شمال لندن، به منظور پیداکردن رابطه‌ای شخصی با خدای زنده است.