• Our Church
به تارنمای کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. هدف ما فراهم کردن محیطی صمیمی و دوستانه برای فارسی زبانان شمال لندن، به منظور پیداکردن رابطه‌ای شخصی با خدای زنده است.