موعظه‌های برچسب شده با «متی»

7 مطلب

پاکی دل

واعظ:

آیا می​‌دانید برای شریک شدن در پادشاهی آسمان باید معیارها و ارزشهای خود را تغییر دهیم! برای خدای زنده قلب و دل پاک بسیار مهم است! ولی چگونه می‌دانیم که قلبی پاک داریم؟ بر اساس چه معیاری این موضوع را تشخیص خواهیم داد؟!

او مرا آزاد کرده

واعظ:

عیسی مسیح برای آزادی من و شما بر روی صلیب رفت. آیا این آزادی را در زندگی خود تشخیص داده​اید؟ چرا شناخت این آزادی اهمیت دارد؟ و چه چیزهایی ما را از این آزادی دور می​کنند؟

پیام ملاقات مجوسیان با عیسی مسیح برای ما

واعظ:

دانستن اینکه ایرانیان هم در زمان تولد مسیح درکنار او بوده​اند باعث افتخار است و همیشه باعث وجد! ولی آیا می​دانید که ملاقات مجوسیان با عیسی مسیح برای ما چه پیامی را به همراه داشته است؟!