موعظه‌های برچسب شده با «تازه»

2 مطلب

فکری تازه

واعظ:

آیا می‌دانید انسان​‌ها همانطور که فکر می‌کنند، وضعیت حال و آینده خود را شکل خواهند داد!؟! آیا می‌دانید چگونه باید افکارمان را تازه کنیم؟