موعظه‌های برچسب شده با «آرامش»

5 مطلب

نتایج و تاثیرات طلبیدن روی خداوند چیست؟

واعظ:

حتماً تا به حال بارها و بارها شنیده‌اید که باید همواره حضور خدا را در زندگی‌هایمان بطلبیم! ولی آیا به این فکر کرده‌اید که حضور خدا در زندگی ما چه تاثیراتی خواهد گذاشت؟! قرار دادن حضور خدا در راس همه چیز چگونه باعث رشد زندگی روحانی ما می‌شود؟!