موعظه‌های کشیش جلیل سپهر

۱ مطلب

کلبهٔ احزان

واعظ:

در تمام طول زندگی، شیطان دروغ‌های زیادی را به ما گفته است که خیلی از آنها مسیر زندگی ما را تغییر داده است و امید را از ما گرفته‌اند…