موعظه‌های کشیش دکتر مهرداد فاتحی

2 مطلب

کشیش مهرداد مدیر و بنیانگزار موسسۀ الهیات پارس و یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌ها در زمینه تعلیم کتاب مقدس، نویسندگی و ترجمۀ آثار مسیحی به زبان فارسی است. او دارای مدرک فوق لیسانس در مطالعات کتاب‌مقدسی و هرمنوتیک مدرن از دانشکدۀ الهیات لندن است. مهرداد دکترای خود را نیز از همین دانشکده و در رشته مطالعات عهدجدید اخذ کرده است. وی به مدت ده سال مدیر آموزشی، و معلم در رشته عهدجدید دانشکدۀ ایلام بود. مهرداد در حال حاضر علاوه بر پارس به عنوان کشیش و یکی از شبانان کلیسای ایرانیان لندن نیز خدمت می‌کند.