موعظه‌های کشیش آلبرت اصلان

۱ مطلب

بودن در امور خانه پدر

واعظ:

آیا می‌دانید بودن در امور خانه پدر به چه معناست؟! آیا می‌دانستید که پدر از ما می‌خواهد که درگیر امور او باشیم؟! و یا از چه طریق‌هایی می‌توانیم خود را آزمایش کنیم و بفهمیم که در امور پدر هستیم یا خیر؟