موعظه‌های حسین امیری

3 مطلب

نگران نباش!

واعظ:

آیا می‌دانید چطور می‌شود نگرانی‌های ناشی از مشکلات مالی را برطرف کرد؟ آیا می‌دانید چطور می​‌توانیم نداری، بدهکاری و نگرانیها را به دارایی، برکت و امید تبدیل کنیم؟!

او مرا آزاد کرده

واعظ:

عیسی مسیح برای آزادی من و شما بر روی صلیب رفت. آیا این آزادی را در زندگی خود تشخیص داده​اید؟ چرا شناخت این آزادی اهمیت دارد؟ و چه چیزهایی ما را از این آزادی دور می​کنند؟