ما چطور می‌‌توانیم نسبت به ایمان خودمان به خداوند امیدوار باشیم؟

اگر امید نداشته باشیم بحرانها ما را خورد خواهند کرد!

کسی که ناامیدی را می‌پذیرد، همراه با خدای درون خود خواهد مُرد!

خیلی از ناامیدها از فقر شناخت خدا سرچشمه می‌گیرند

دانش و اطلاعات که پرورش ندیده باشد باعث زخمی کردن دیگران خواهد شد!

سختی‌ها و مشکلات ما نه برای خراب کردن ما بلکه برای ساختن ما هستند

رومیان ۵: ۲- ۵

سختی‌ها برداباری را در ما بالا می‌برند.

کسی که کلام خدا را نمی‌خواند، از کلام آرامش‌بخش و امیدوارکنندۀ خدا بی‌خبر خواهند ماند.

اگر مشکلی دارید باید حرف بزنید…

حرف‌زدن شفاست!

اگر ما از درون شفا نیابیم، جامعۀ‌ اطراف خود را زخمی و مریض خواهیم کرد!

کسی که ناامید می‌شود، مبشری خواهد شد در دست شریر!!!

فرزند بیدار خدا از هر بحرانی برای خود فرصتی می‌سازد!

ناامیدی بحران‌ها را تشدید می‌کند

چگونه می‌توانیم با امید زندگی کنیم:

 1. وعده‌های خدا را در فکرمان مرور کنیم
  • مزمور ۷۷: ۱۱- ۱۲
  • ما از چیزهای که به مغزمان وارد می‌کنیم تغزیه می‌کنیم
 2. موتور افکارمان را از هرچیزی که آن را پریشان می‌کند خاموش کنیم
 3. بحران‌ها را تبدیل به پله کنیم نه دیوار!
  • مزمور ۵۷: ۱
 4. پیام امید را به افراد مایوس برسانیم تا این امید در زندگی ما کار کند
 5. ارتباط خود را با افراد مایوس کم کنید و از هر جایی که ذهن شما را مسموم می‌کند دوری کنید
 6. از دیدن ویدیوها و خبرهای مایوس کننده پرهیز کنید
 7. دعا کنیم و منتظر عمل خدا باشیم
  • مزمور ۳۴: ۱۷
 8. باید هدف داشته باشیم

امید لنگری محکم و ایمن برای ایمان ماست