تثنیه ۳۲: ۱۱- ۱۲ همچون عقابی که آشیان خویش به تکان آورد و بر فراز  جوجه‌هایش بال و پر زند، و بالهای خویش بگستراند و آنها را برگیرد، و بر پرهای خویش حملشان کند، همچنان خداوند به تنهایی او را رهبری و هیچ خدای بیگانه​‌ای با او نبود.
  • خدا می​‌خواهد ما را از محدوده​‌های امن و کاذبی که برای خود ایجاد کرده​‌ایم بیرون بکشد تا ما را برکت دهد

رفتار عقاب با فرزندانش

  1. ساختن و بودن در آشیانه امن
  2. خراب کردن آشیانه
  3. یادگیری پرواز و بلوغ رسیدن
  • محدوده​‌های امن جلوی پیشرفت ما را خواهند گرفت و نمی‌گذارند که ما به درجات بالاتر برسیم!
  • خدا محدوده​‌های امن ما را با مشکلات و سختی​‌ها تکان می​‌دهد!
  • اگر خدا در حال تکان دادن محدوده امن ماست، می​‌خواهد ما را وارد مرحله جدیدی از زندگی بکند.
  • خدا می‌خواهد ما از طفولیت روحانی بیرون بیاییم و رشد کنیم!
  • در هر مرحله​ای که هستیم، خدا هیچ وقت ما را رها نخواهد کرد و هیچ چیز از دستان او رها نخواهد شد.