راز موفقیت

 • اشتیاق و خواستن
 • جستجو و پیگیری کردن
 • تلاش جدی

نصایح زنان و مردان خدا در مورد پرشدن از روح‌القدس

 • باتمامی دل در طلب پری از روح باشیم.
 • پر نشدن از روح‌القدس خطاست!
 • تنها زندگی خداپسندانه زندگی در پری روح.
 • زندگی و خدمت تاثیرگذار، فقط در پری از روح‌القدس.

تنفس روحانی

 • دم و بازدم نشانه حیات و زندگیست.
 • بازدم = پشیمانی و اعتراف گناهانمان.
 • دم = پر شدن از روح‌القدس

تشنگی روحانی ما را برای پری روح‌القدس اماده میکند.

 • «هرکه تشنه است نزد من آید و بنوشد. هر که به من ایمان آورد همانگونه که کتاب می​گوید از بطن او نهرهای اب زنده روان خواهد شد. این سخن را دربارۀ روح گفت که انان که به او ایمان بیاورند ان را خواهند یافت.»

خطر قلب و روحی خالی هرچند پاک!

 • بازگشت مجدد آنچه که از قبل بود و حتی هفت برابر بدتر از پیش.
 • پس هوشیار و بیدار باشیم و همیشه از روح خدا پر باشیم.

برخی از نشانه‌های پری روح‌القدس

 • زندگی پر از مسیح است.
 • برای گناه مرده اما برای خدا در مسیح عیسی زنده
 • نمایان شدن قدرت خدا در شخص پر از روح
 • درجستجوی افراد گمشده و خدمت گمشدگان و نیازمندان
 • پر از محبت و قلبی مملو از دلسوزی و شفقت
 • و همچون پولس رسول که می‌گوید: با مسیح مصلوب شده‌ام ولی زندگی می‌کنم لکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی می‌کند.