موعظه‌های امیر جوادزاده

9 مطلب

خوش خبر!

واعظ:

ما چه نقشه و برنامه اى در زندگیمون داریم تا وسیله اى مفید در دستان خدا باشیم که مردم به عیسى مسیح ایمان آوردند و نجات یابند؟!

خدایی که من پدر صدایش کردم

واعظ:

آیا واقعا ممکن است که ما از همه ابهامات زندگی خود نجات پیدا کنیم؟ آیا ممکن است که ما نجات حقیقی را تجربه کنیم؟ آیا سئوالات زندگی من پاسخی خواهند یافت؟