موعظه‌های امیر جوادزاده

9 مطلب

خوش خبر!

واعظ:

ما چه نقشه و برنامه اى در زندگیمون داریم تا وسیله اى مفید در دستان خدا باشیم که مردم به عیسى مسیح ایمان آوردند و نجات یابند؟!