برادران و خواهران عزیز در مسیح،

جهان و بطور خاص کشور عزیزمان ایران، شاهد روزهای بسیار سختی در مواجهه با ویروس کُرونا می‌باشد و انسان‌های زیادی جان خود را در اثر این بیماری از دست داده‌اند. کلیسای ما بر خود واجب می‌داند تا در این روزها با روزه و دعا در کنار مبتلایان به این ویروس بایستد و از خدای شفادهنده، شفای جان و روح این عزیزان را طالب باشد.

به همین دلیل از همگی شما خوبان دعوت می‌کنیم تا در این دعا و روزهٔ‌ متحد در روز پنجشنبه ۵ مارس ۲۰۲۰ با ما همراه شوید و فریاد شفاعت خود را به سوی آسمان بلند کنید. از ساعت ۷:۳۰ شب به وقت لندن هم با رهبری کشیش ادوارد عزیز، از طریق شبکه‌های مجازی به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود تا با پرستش و دعا دیوارهای شریر را به پایین بکشیم و حفاظت خون برهٔ‌ خدا را بر روی همه فرزندانش بطلبیم.

ایمان داریم که خدا به دعای متحد قوم توبه‌کار خود توجه می‌کند و رحمت خود را بر ما ظاهر می‌نماید.

با تشکر
کلیسای ایرانیان شمال لندن