کلیسای ایرانیان لندن مفتخر است که اعلام دارد در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۱۶ جشن نورزوی خود را برگزار خواهد نمود.

از همه شما عزیزان دعوت می‌کنیم که به همراه دوستان و آشنایان خودتان در این جشن با شکوه، در آغاز سال ۱۳۹۵ با ما و کلیسای خداوند همراه باشید.

مشتاقانه در انتظار دیدن روی ماه شما فرزندان خدا خواهیم بود.