Posts tagged with ‘کشف’

۱ مطلب

چرا باید از روح‌القدس پر شویم؟

نوشته شده توسط کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

جشن پنطیکاست هر سال فرامی‌رسد و تمامی ایمانداران تلاش می‌کنند تا در این زمان از روح‌القدس پر شوند. ولی آیا تا بحال به دلایل پری روح‌القدس فکر کرده‌اید؟ شاید خواندن این مطلب کمک کند تا به حقیقت پری روح‌القدس پی‌ببریم.