Posts tagged with ‘اعمال رسولان’

1 Item

چرا باید از روح‌القدس پر شویم؟

نوشته شده توسط کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

جشن پنطیکاست هر سال فرامی‌رسد و تمامی ایمانداران تلاش می‌کنند تا در این زمان از روح‌القدس پر شوند. ولی آیا تا بحال به دلایل پری روح‌القدس فکر کرده‌اید؟ شاید خواندن این مطلب کمک کند تا به حقیقت پری روح‌القدس پی‌ببریم.