موعظه‌های برچسب شده با «گناه»

مطالب 110 از 13 مطلب

تولد تازه


واعظ:

در طول دورانی که قلب خود را به مسیح سپرده‌اید، بارها و بارها درباره تولد تازه خوانده و شنیده‌اید. ولی معنای واقعی تولد تازه چیست؟ از کجا آغاز می‌شود و نشانه‌‌های آن کدامند؟

مسیحیت خاکستری

واعظ:

حساسیت شما نسبت به گناه چقدر است؟ آیا از کنار برخی از گناهان به سادگی عبور می‌کنید؟ آیا با برخی از شرایط گناه‌آلود با کلاه روشنفکرانه برخورد می‌کنید؟

—نتایج زند‌گی در یک گناه مُشخص

واعظ:

آیا می‌دانید چرا خداوند بزرگ از ما می‌خواهد که از تک تک گناهانمان توبه کنیم و بازگشت نماییم؟ آیا می‌دانید حتی یک گناه کوچک می‌تواند تاثیرات مخربی بر زندگی ما و رابطه ما با خدا داشته باشد؟