موعظه‌های برچسب شده با «کورش جهانشاهی»

7 مطلب

مسیحیت خاکستری

واعظ:

حساسیت شما نسبت به گناه چقدر است؟ آیا از کنار برخی از گناهان به سادگی عبور می‌کنید؟ آیا با برخی از شرایط گناه‌آلود با کلاه روشنفکرانه برخورد می‌کنید؟

قدوسیت

واعظ:

آیا می‌دانید قدوسیت به چه معنایی است و چه خصوصیاتی دارد؟ آیا می‌دانید چگونه می‌توانیم در قدوسیتی که خدا برای ما در نظر گرفته است رشد کنیم؟ و نتایج این قدوسیت چیست؟