موعظه‌های برچسب شده با «پدر»

9 مطلب

شناخت خدای پدر

واعظ:

برای شناخت هر امری یا شخصی باید به خصوصیات آن پی برد و آن را از بقیه متمایز کرد. آیا شما شناخت درستی از خدای پدر دارید؟

دیدگاه و نگرش پدر آسمانی 
نسبت به فرزندان خود (۱)

واعظ:

در روز پدر همه تلاشمان را می‌کنیم تا پدر زمینی خود را خوشحال کنیم و کمی دل او را به دست بیاوریم. آیا از احساسات پدر آسمانی خود هم با خبر هستید؟ آیا می‌دانید او درباره من و شما چگونه فکر می‌کند؟!

دعای ربانی

واعظ:

آیا تا به حال شده به جملاتی که در دعا به زبان می‌آورید دقت کنید؟ آیا می‌دایند که ساختار یک دعای درست چگونه باید باشد؟