موعظه‌های برچسب شده با «فرزند»

7 مطلب

خانواده الهی

واعظ:

آیا با داستان کلی‌ای که کلام خدا برای ما بیان می‌کند آشنا هستید؟ آیا می‌دانید از ابتدا تا به انتهای کلام خدا داستان خانواده الهی بیان می‌شود؟

دیدگاه و نگرش پدر آسمانی 
نسبت به فرزندان خود (۱)

واعظ:

در روز پدر همه تلاشمان را می‌کنیم تا پدر زمینی خود را خوشحال کنیم و کمی دل او را به دست بیاوریم. آیا از احساسات پدر آسمانی خود هم با خبر هستید؟ آیا می‌دانید او درباره من و شما چگونه فکر می‌کند؟!