موعظه‌های برچسب شده با «توبه»

7 مطلب

ایماندارانی که زجر می‌کشند! (۲)

واعظ:

ممکن است در زندگی ما ایمانداران مسائلی باشد که هنوز موجب آزار و درد ما شوند! به مسیح ایمان آورده‌ایم ولی هنوز همه چیز را به پای صلیب او نریخته‌ایم! هنوز قسمتی از ما به زندگی قبل از ایمانمان وصل است که شادی نجات را از ما گرفته است!…

ایماندارانی که زجر می‌کشند! (۱)

واعظ:

ممکن است در زندگی ما ایمانداران مسائلی باشد که هنوز موجب آزار و درد ما شوند! به مسیح ایمان آورده‌ایم ولی هنوز همه چیز را به پای صلیب او نریخته‌ایم! هنوز قسمتی از ما به زندگی قبل از ایمانمان وصل است که شادی نجات را از ما گرفته است!…

چه کنیم؟

واعظ:

شاگردان در پنطیکاست از روح خدا پر شدند ولی نمی‌دانستند که از این به بعد باید چه کار کنند! آیا شما می‌دانید با روحی که در شما ساکن شده است باید چه بکنید؟

نتایج و تاثیرات طلبیدن روی خداوند چیست؟

واعظ:

حتماً تا به حال بارها و بارها شنیده‌اید که باید همواره حضور خدا را در زندگی‌هایمان بطلبیم! ولی آیا به این فکر کرده‌اید که حضور خدا در زندگی ما چه تاثیراتی خواهد گذاشت؟! قرار دادن حضور خدا در راس همه چیز چگونه باعث رشد زندگی روحانی ما می‌شود؟!