موعظه‌های برچسب شده با «تعلیمی»

مطالب 110 از 33 مطلب

ایماندارانی که زجر می‌کشند! (۲)

واعظ:

ممکن است در زندگی ما ایمانداران مسائلی باشد که هنوز موجب آزار و درد ما شوند! به مسیح ایمان آورده‌ایم ولی هنوز همه چیز را به پای صلیب او نریخته‌ایم! هنوز قسمتی از ما به زندگی قبل از ایمانمان وصل است که شادی نجات را از ما گرفته است!…

تولد تازه


واعظ:

در طول دورانی که قلب خود را به مسیح سپرده‌اید، بارها و بارها درباره تولد تازه خوانده و شنیده‌اید. ولی معنای واقعی تولد تازه چیست؟ از کجا آغاز می‌شود و نشانه‌‌های آن کدامند؟

ایماندارانی که زجر می‌کشند! (۱)

واعظ:

ممکن است در زندگی ما ایمانداران مسائلی باشد که هنوز موجب آزار و درد ما شوند! به مسیح ایمان آورده‌ایم ولی هنوز همه چیز را به پای صلیب او نریخته‌ایم! هنوز قسمتی از ما به زندگی قبل از ایمانمان وصل است که شادی نجات را از ما گرفته است!…