موعظه‌های برچسب شده با «بلوغ»

4 مطلب

شکستن محدودۀ امن

واعظ:

آیا می‌دانید خدا دوست ندارد شما در یک جا ساکن و بی‌حرکت باشید؟ آیا می‌دانید خدا برای زندگی شما برنامه‌ای دارد و برای همین هم می‌خواهد که شما رو به جلو پیشرفت کنید!؟