موعظه‌های کشیش رضا ستوده

2 مطلب

امنیت

واعظ:

آیا دیوار یا مرزی به دور زندگی ایمانی شما وجود دارد؟ آیا حدی برای زندگی خود قائل هستید؟ آیا از این زندگی مراقبت، دیدبانی و بازرسی می‌کنید؟

چطور از آتش عبور کنیم؟

واعظ:

آیا تا به حال برای ایستادن بر روی حقیقت به سختی افتاده‌اید؟ چه چیزهایی مانع می‌شود تا ما راه حقیقت را ادامه ندهیم؟ نقش خدا در زمان افتادن ما در این سختی‌ها چیست؟