موعظه‌های خسرو خضری

6 مطلب

نجس شدن

واعظ:

آیا می دانید چه چیزهایی وجود ما را نجس و کثیف می‌سازند؟ و آیا می‌خواهید و می‌دانید که چگونه می‌توانیم از این کثیفی‌ها زندگی خود را پاک سازیم؟

نشانۀ خدا

واعظ:

در هنگام وقوع مشکلات زندگی از چه کسی طلب کمک می‌کنید؟ آیا در زندگی بت‌هایی دارید که جای خدا را در زندگی شما گرفته باشند؟

خدای امید

واعظ:

خدای شما کجاست؟ آیا او را در موقعیت‌های مختلف زندگی خود در کنارتان می‌بینید؟ آیا ایمان دارید که در سختی‌های زندگی او یافت خواهد شد؟

هدف غایی کلیسا

واعظ:

آیا می‌دانید حال که وارد خانواده الهی شده‌اید، از شما و کلیسای شما چه می‌خواهد؟ آیا می‌دانید چه هدفی را باید پیروی کنید؟ و آیا برای رسیدن به این هدف آماده هستید؟

پارسا شمردگی

واعظ:

آیا تا بحال به این اندیشیده‌اید که «پارساشمردگی» چیست و نتایج آن کدامند؟! آیا انسان پارسا شمرده شده، شخصی است عادل که هیچ گناهی نکرده و یا نمی‌کند؟!