موعظه‌های ژوزف هوسپیان

۱ مطلب

بوسه‌های پرمعنا

واعظ:

آیا ‌می‌دانید در کتاب مقدس به چند نوع بوسه اشاره شده است؟ شاید برای شما هم جالب باشد تا بشنوید که کلام خدا به بوسه‌های متفاوتی اشاره می‌کند…