لوقا ۱۹: ۱- ۱۰

آیا تا به حال عیسی مسیح را مهمان زندگی خود کرده‌اید؟! آیا شرایطی برای پذیرایی او فراهم ساخته‌اید؟ و آیا مشتاق پذیرایی از او هستید؟!