ادامه موعظه «اطاعت از خدا» و «اطاعت از خدا (۲)»

چگونه باید اطاعت بکنیم؟

 1. با رغبت و میل قلبی اطاعت کنیم
  • مزمور ۴۰: ۸
 2. فوراً و بدون عذر و بهانه (بی‌قید و شرط) از کلام خدا اطاعت بکنیم.
  • اعمال‌رسولان ۴: ۱۹ و ۵: ۲۹
 3. به صورت کامل از همه احکام خدا اطاعت بکنیم.
  • یعقوب ۲: ۱۰

طریق‌ها و عواملی که سبب اطاعت ما از خدا می‌شود چیست؟

 1. اعتراف به گناه مشخص در مورد نااطاعتی همراه با توبه و ترک گناه شروع درمان نااطاعتی است
  • ارمیا ۳: ۱۲- ۱۴
  • ضد کلمه گناه توبه است. بدون توبه واقعی از گناه نااطاعتی، برداشتن سایر قدمهای دیگر بی‌فایده است
  • امثال ۲۸: ۱۳-
 2. عشق و محبت واقعی نسبت به خدا و تجسم او عیسی مسیح سبب اطاعت جدی ما از خدا می‌شود
  • یوحنا ۱۴: ۱۵و۲۱و۲۳و ۱۵: ۹
  • وقتی خود را تربیت می‌کنیم که از خدا اطاعت بکنیم، عشق و محبت جدیدی در قلب ما بوجود می‌آید.
  • اول یوحنا ۵: ۳