اشعیا ۹ : ۶

«زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد؛سلطنت بر دوش او خواهد بود و او مشاور شگفت انگیز و خدای جنگاور، پدر سرمدی و سرور صلح خوانده خواهد شد.»

در چه شرایطی این کودک زاده شد و پسر خدا بخشیده شد:

 • باب۱– وضعیت درونی انسان‌ها : 
  • تمامی سر بیمار و تمامی دل مریض.
 • باب۲– سرزمین از طلا و نقره پر گشته  و در عین حال پر از بت‌های بی ارزش.
 • باب۳– وضعیت اجتماعی:
  • قومی بر یکدیگر ظلم می‌کنند و همسایه بر همسایه
  • دزدی و فساد مالی
  • غرور و فساد اخلاقی
  • آیات ۶-۷- رهبری نیست.
 • باب ۸-به جای مشورت گرفتن از خداوند از فالگیران و جادوگران و احضار ارواح مشورت میگیرند.

مشاور شگفت انگیز و خدای جنگاور، تحقق اولین پیش گویی آمدن عیسی مسیح است در پیدایش ۳ :۱۵

پدر سرمدی:

 • او همچون پدر از ما مراقبت خواهد کرد. و نجات را برای ما مهیا خواهد کرد.

سرور صلح:

 • الف- صلح ‌ آشتی با خدا را مقدور میسازد.
 • ب- صلح بین انسان‌ها 
 • ج- صلح و آرامی درونی برای انسان‌ها را برقرار می‌کند.

مشورت در ذات و رابطه خدای تثلیث، پیش از پدید آمدن انسان و خلقت ، وجود دارد.

شگفتیهای مشاور شگفت انگیز:

 1. این مشاور شگفت انگیز با نحوه امدنش به میان ما انسان‌ها، مشورتی عظیم به بشریت می‌دهد.
  • اشعیا ۹ : ۶.  
  • یوحنا ۳: ۱۶
  • فیلیپیان ۲ : ۶-۸
 2. نحوه زندگی این مشاور بر روی زمین شگفت انگیز است.
  1. عبرانیان ۴ :۱۵ , ۵ :۸ 
  2. ۲ قرنتیان ۱ :۳-۵
 3. این مشاور شگفت انگیز در همه وقت و همه جا در کنار ما هست.
  • مزمور ۱۶ : ۷
  • اشعیا ۳۰
 4. این مشاور شگفت انگیز، خودش راه است.
  • یوحنا ۱۴ : ۶

این مشاور شگفت انگیز از ۳ طریق مشورت آسمانی را برای ما قابل دسترس کرده است:

 1. با حضور دایمی خود.
 2. با بخشیدن روح القدس این مشاوری که در ما ساکن است.
 3. با کلام

امثال ۱۹ : ۲۱

«تدبیرهای بسیار در دل انسان است، اما آنچه استوار میماند،مشورت خداوند است.»