1. به خاطر عشق و محبت ورزیدن و لذت و شادی بردن با خودش مشتاق است که ما را ملاقات کند.
  • اما خیلی اوقات ما میترسیم
  • خیلی اوقات باور نداریم
  • خودمونو نالایق میدونیم
   • یوحنا‬ ‭۳:۱۶‬
   • مزمور‬ ‭۳۴:۸
 2. حتی وقتی ما در شک و تردید و وسوسه قرار می‌گیریم، خدا میخواد با فیض و رحمتش ما را از شک و وسوسه هامون آزاد کنه و مشتاق ما را ملاقات کند.
  • بدنبال خدا، برای رفع نیازهایمان و یا در شرایط و مسائل سخت روی آوردن
  • بسیاری از ما اگر آنچه را که از خدا خواسته‌ایم به ما ندهد ، معمولاً شک می‌کنیم و ناراحت و دلخور می‌شویم.
  • خیلی اوقات ما به دنبال استفاده/و حتی سواستفاده از خدا برای خوشبختی زندگی شخصی خودمان هستیم.
   • ⁃ یعقوب ۱۸-۱۵: ۱
   • رومیان‬ ‭۸:۳۱-۳۵
 3. حتی وقتی که ما شکست می خوریم باز هم خدا با عشق ابدیش می‌خواهد با ما ملاقات کند.
  • با اینکه از ابتدا خدا ما را بصورت و شباهت خود خلق کرد، ولی اگر به طور مداوم هم شکست بخوریم، خدا هنوز ما را دوست دارد و مشتاق ملاقات ماست.
   • پیدایش‬ ‭۱:۲۶‬
   • رومیان ۵: ۵
  • • مرگ مسیح بر روی صلیب این امکان را برای ما فراهم کرد که بتوانیم به حضور خدا وارد شویم و با او ملاقات صمیمانه داشته باشیم.
   • یوحنا ۳:۱۶
   • عبرانیان‬ ‭۴:۱۶‬
  • • وقتی پدر به ما نگاه می کند ، در ما پسرش عیسی مسیح را می‌بیند و عاشقانه ما را دوست دارد و مشتاق ملاقات با ماست.
   • رومیان‬ ‭۸:۳۸-۳۹‬
 4. خدا ما را از طریق زندگی کردن در عیسی مسیح، بارها و بارها ملاقات می‌کند
  • ما اغلب هدیه نجات را به عنوان کلیت کار خدا تصور می‌کنیم.
  • آن خوشبختی حقیقی که خدا برای‌مان در نظر داره کامل و بی نقص است.
  • برای خوشبختی کامل خدا نمی تواند چیزی بیشتر از خودش به ما بدهد.
   • یوحنا ۳:۱۶