انجیل متی ۷: ۲۴- ۲۹


  • هر چقدر اطلاعات بیشتری از کلام خدا داشته باشیم انتظارات خدا از ما بیشتر خواهد بود
  • کلام خدا زمانی تاثیرگذار است که بعد از شنیدن به فعل تبدیل شود
  • در شناخت خدا، زندگی ما تغییر خواهد کرد
  • انجام احکام خدا به معنای ماندن در محبت خداست
  • وقتی ایمان می‌آوریم باید ثمرات آن در زندگی و منش ما دیده شود
  • کال بارت: «اخلاقیات مسیحی به معنای امکان ناممکنهاست»
  • عیسی مسیح می‌خواهد که ما به او نگاه کنیم و از او الگو بگیریم و شبیه او شویم
  • اگر کلام خدا را بشنویم و بر اساس آن عمل نکنیم ویرانی عظیمی در انتظار ما خواهد بود!