۱)​ به منظور توبه واقعی و رهایی از اسارتهای گناه​‌آلود باقیمانده

۲)​ به منظور انجام دعای شفاعتی موثر قلبی برای نیازمندان و دردمندان می‌باشد

۳)​ سومین هدف روزه و دعا این است که روح‌القدس ما را هدایت کند و از سرگردانی و بلاتکلیفی رها سازد.

 • اشعیا ۵۸: ۱۱

یکی از علل مهم که خدا با ما صحبت نمی‌کند و ما را هدایت نمی‌کند به علت این است که ما فرصت کافی برای ماندن در حضور خدا را نداریم.

به نمونه‌هایی از کتاب مقدس توجه کنید:

 • موسی
  • نتیجه: گرفتن ۱۰ فرمان
   • خروج باب ۳۱
 • ایلیا
  • نتیجه: شنیدن صدای خدا و بدست آوردن جایگاه خودش
   • اول پادشاهان ۱۹
 • دانیال
  • نتیجه: تحقق وعده خدا، نبوت برای آینده
   • دانیال ۹، ۱۰ و ۱۱
 • پطرس
  • نتیجه: رویای نجات افراد غیر یهود
   • اعمال رسولان ۱۰: ۹- ۱۶
 • همه رهبران کلیسای انطاکیه
  • نتیجه: هدایت روح‌القدس برای خدمت پولس و برنابا
   • اعمال‌رسولان ۱۳: ۱- ۳

۴)​ برای ظهور قدرت الهی جهت اخراج دیوها و بازکردن گره‌های بسته و شکست حملات شیطانی است.

 • اشعیا ۵۸: ۶
 • متی ۱۷: ۱۴- ۲۱

در روزه و دعا نفس ما شکسته می‌شود و بی‌ایمانی که ثمره انسانیت کهنه است، در ما می‌شکند و ایمان معجزه‌آسا در ما برای غلبه بر روح‌های شریر ظاهر می‌شود.

 • مرقس ۱۶: ۱۶

به نمونه و تاثیر قدرت دعا و روزه برای شکست دشمنان توجه نمایید.

 • دوم‌تواریخ ۲۰
 • متی۴: ۱- ۱۱

با پری و قدرت روح خدا می‌توان راه نفوذ شیطان را بست و نقشه‌ها و مشورت او را باطل نمود.

 • متی ۱۲: ۴۳- ۴۵
 • لوقا ۱۰: ۱۹