اشعیا ۴۳: ۱۸- ۱۹ چیزهای پیشین رادیگر به یاد نیاورید و به امور قدیم نیاندیشید. هان اکنون من کاری تازه می‌کنم ، هم اکنون در حال پدید آمدن است. آیا آنرا تشخیص نمی‌دهید؟

خصوصیات دعاهای بی‌جواب

  1. دعای بی‌جواب ما را در حالت ضعف نگه می‌دارد و در این وضعیت، قدرت قیام مسیح در ما،​ شروع به عمل کردن می‌کند.
  2. در دعاهای بی‌جواب، خدا مکاشفات عالی از خودش، به ما می‌دهد
  3. خداوند جواب دعاهای تنگ‌نظرانه را نمی‌دهد زیرا می‌خواهد قلمرو ما را وسیع گرداند.
  4. اگر مراد دل ما به ما داده نمی‌شود خدا می‌خواهد از مراد ما سبقت گرفته و به شادی حضور خود ما را سیراب گرداند
  5. خدا جواب دعای ما را به آن روشی که ما انتظار داریم نمی‌دهد، زیرا می‌خواهد ما به روشهای او متکی نباشیم بلکه به نیکویی او