بخش اول | بخش دوم | بخش سوم | بخش چهارم

متی ۶: ۶  امّا تو، هنگامی که دعا می‌کنی به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود که در نهان است، دعا کن. آنگاه پدرِ نهان‌بینِ تو، به تو پاداش خواهد داد. 

 

مسیحیت به مفهوم برقراری رابطه شخصی متقابل با خدای حقیقی است.

مسیحی کسی است که از طریق مسیح با خدای زنده در ارتباط است و مشارکت شخصی دارد

 • اول‌یوحنا ۱: ۳

مفهوم رازگاهان چیست؟

برقراری و تقویت رابطه و مشارکت شخصی دو طرفه با خداوند از طریق دعا و مطالعه شخصی کلام خدا

 • اول قرنتیان ۱: ۹
 • متی ۶: ۶

چگونه می‌توان رازگاهان پرثمر، با طراوت و مبارکی را داشت؟ محتوای رازگاهان مبارک چیست؟

 1. وقتی که تمام افکار و حواسمان به جای توجه به خودمان و اطرافیانمان مستقیما‌ً به خود خدا متمرکز بشود
  • عبرانیان ۱۲: ۲و۳
  • مزمور ۱۶: ۸ و ۱۰۵: ۴
  • الف: وقتی در عبادت شخصی بیاد می‌آوریم که خدای ما حاکم مطلق است
   • مزمور ۱۰۳: ۱۹
  • ب: وقتی در عبادت شخصی بیاد می‌آوریم که خدا قادر مطلق است.
   • پیدایش ۱۷: ۱
  • ج: وقتی بیاد می‌آوریم که خدا دانای مطلق است
   • مزمور ۱۳۹: ۱- ۴
  • د: وقتی به نیکویی و محبت خدا فکر می‌کنیم و در مقابل خدای نیکو و با محبت سجده می‌کنیم.
   • یعقوب ۱: ۱۷
   • ارمیا ۲۹: ۱۱ و ۳۱: ۳
  • هـ: وقتی در عبادت شخصی بیاد می‌آوریم که با خدای زنده ارتباط برقرار می‌کنیم.
   • مزمور ۴۲: ۲ و ۱۱۵: ۱- ۸
  • و: وقتی در رازگاهان بخاطر می‌آوریم که به حضور خدای پدر آمده‌ایم
   • رومیان ۸: ۱۵- ۱۷
   • اول یوحنا ۳: ۱
  • ز: وقتی در زمان رازگاهان به تخت فیض گرانقدر خدا پناه می‌بریم.
   • عبرانیان ۴: ۱۶
   • رومیان ۵: ۲​
  • ح: وقتی که در موقع رازگاهان خود را در برابر خدای قدوس می‌بینیم
   • اول‌پطرس ۱: ۱۶
   • اول یوحنا ۱: ۵
   • هرکس با خدا ملاقات داشته است اولین حالتی که به انسان دست داده متوجه شده که خدا قدوس است و او گناهکار و محتاج رحمت و بخشش خداست
    • عبرانیان ۱۲: ۱۴
    • اشعیا ۵۹: ۱و۲
    • مزمور ۶۶: ۱۸
  • ط: یکی دیگر از زیباترین و تسلی بخش‌ترین اسامی خدا که در موقع رازگاهان باید بخاطر بیآوریم  خدای امید می‌باشد
   • رومیان ۱۵: ۱۳
   • مزمور ۱۴۶: ۳
   • اول یوحنا ۱: ۵
   • در اوج ناامیدی با قاطعیت تمام به نفس و جان خود بگوئید: مزمور ۴۲: ۵و۶
  • ی: زمانی که در رازگاهانمان خود خدای امین را در کنار خود ببینیم
   • اول‌قرنتیان ۱: ۹
   • فیلیپیان ۱: ۶
   • خدای امین بهترین و قابل اعتمادترین دوستی است که می‌توان به او اطمینان کرد
    • امثال ۱۷: ۱۷
   • خدای امین هیچ‌وقت بما خیانت نمی‌کند. وقتی همه ما را ترک می‌کنند، او وفادارانه کنار ما ایستاده است.
    • اشعیا ۴۹: ۱۴و۱۵
    • عبرانیان ۱۳: ۵
   • صمیمانه‌ترین روابط را با بهترین دوست خود عیسی مسیح برقرار کنید.
    • یوحنا ۱۵: ۱۳- ۱۵

یازده نام خدای زنده:

 1. قدوس
 2. پدر
 3. حاکم
 4. قادر مطلق
 5. دانای مطلق
 6. نیکو
 7. محبت
 8. زنده
 9. فیض
 10. امید
 11. امین (دوست)