1. غم دوری از وطن
  • مزمور ۱۳۷
 2. بیماری‌ها
  • اشعیا ۵۷: ۲۱
  • مزمور ۳۸: ۱۸
 3. مشکلات مالی و بیکاری
  • متی ۲۵: ۱۴
 4. طلاق‌ها و جدایی‌ها
  • مرقس ۱۰: ۱۹
 5. بی‌جوابی و بلاتکلیفی
  • متی ۱۰: ۱۹
  • یونس باب ۲
 6. تنهایی و دوری از دوستان و خانواده
  • خروج ۱: ۲۱
 7. مرگ عزیزان و دوستان
  • یوحنا ۱۱: ۳۵