خانواده گرامی کلیسا،

برادر بسیار عزیز ما، جناب دکتر مهدی فاتحی، مرد بزرگ ایمان، عاشق دلباخته عیسی مسیح، مبشر شجاع و بی‌نظیر ناجی خود، مردی که تا آخرین نفس با پرداخت بهای زیاد و از خود گذشتگی برای ایمان مسیحی خود ایستاد، هم اکنون با افتخار به آغوش عیسی مسیح که مشتاقانه انتظار آن را می‌کشید، رفته است.

با توصیف در وصف این شخصیت محبوب می‌توانیم با اطمینان تسلی روح‌القدس را به همسر، فرزندان، دامادها، عروس و نوه‌های مبارک ایشان منتقل و جای خالی جسمانی ایشان را با حضور مبارک عیسی مسیح که به راستی دکتر عاشق او بود، پر سازیم.

باشد که از این نمونه برجسته ایمان همگی ما درسهای عملی از رابطه خود با مسیح را بیاموزیم. او هیچ وقت در زمره بزرگان و مردان برجسته ایمان، از تاریخ کلیسای ایران فراموش نخواهد شد.

یادش برای همیشه گرامی باد.

کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر
و رهبران کلیسای ایرانیان شمال لندن