شما عزیزان می‌توانید در این صفحه از آخرین رویدادهایی که قرار است در کلیسای ایرانیان شمال لندن اتفاق بیافتد باخبر شوید.