چرا خدا مشتاق ملاقات با ما هست؟

واعظ:

آیا تا بحال به این فکر کرده‌اید که فراتر از علاقه ما به ملاقات با خدا، اوست که همیشه قدم اول را برداشته؟!

شرایط شناخت خدا در زندگی ما چیست؟

واعظ:

آیا تا بحال با خدا از نزدیک ملاقات کرده‌اید؟ آیا می‌دانید خدا به چه کسانی خود را می‌شناساند؟

رابطهٔ ما با خدای پدر

واعظ:

رابطهٔ شما با پروردگار آسمان و زمین چگونه است؟ او را چه چیز در زندگی خود می‌دانید؟ تا چه حد به او نزدیک هستید؟

تغییر و تحول روح‌القدس

واعظ:

آیا می‌دانید بزرگترین معجزۀ روح‌القدس چیست؟ و او چه تغییراتی را می‌تواند در ما ایجاد کند؟

بازگشت ثانوی عیسی مسیح

واعظ:

آیا می‌دانید چرا بازگشت مسیح برای ایمانداران بسیار مهم است؟ و این بازگشت چه خصوصیاتی خواهد داشت؟