دیدگاه و نگرش خدای عاشق نسبت به فرزندان محبوب خودش (۳)

واعظ:

آیا می‌دانید هدیهٔ خدای عاشق برای فرزندانش چیست؟ و خصوصیات این هدیه چه چیزهایی می‌باشند؟

دعا برای ایران

واعظ:

آیا تابحال برای حال و احوال امروز ایران دعا کرده‌اید؟! آیا می‌دانید باید برای چه مواردی دعای هدفمند داشته باشید؟ و یا آیا این نوع دعاها طبق خواست و ارادهٔ خدا است یا خیر؟

رهایی از چرخه‌های اسارت

واعظ:

آیا می‌دانید خیلی از اسارت‌هایی که ما در زندگیمان درگیر آنها هستیم به مانند چرخه‌ای همیشه در حال تکرار هستند و باید خود را از این چرخهٔ اسارت برهانیم؟!

هفت رحمت در لباس زحمت

واعظ:

آیا تابحال دقت کرده‌اید که بعضی وقتها خدای ما برکات عظیم و معجزاتش را در سختی‌ها و مشکلات ما نمایان می‌سازد!؟

کلیسایی که خدا در بشارت از آن استفاده می کند

واعظ:

آیا می‌دانید کلیسایی که خدا در بشارت از آن استفاده می کند، دارای چه نوع خصوصیاتی است؟

نقش روح‌القدس در زندگی ما

واعظ:

آیا می‌دانید که چرا ایمانداران برای ادامه حیات خود به روح‌القدس نیاز دارند و چه تاثیرات بر زندگی آنها دارد؟

سه سمبل و مظهر مهم روح القدس در پنطیکاست

آیا می‌دانید کتاب مقدس آمدن روح‌القدس را در عید پنطیکاست به چه چیزهایی تشبیه کرده است؟