خدا، خانواده، خدمت، خودم!

واعظ:

آیا شما برای زندگیتان الویت هایی قرار داده اید؟ آیا از خدا خواسته اید که در این زمینه کمکتان کند؟ شما زمان خود را چگونه بین خدا، خانواده، خدمت و خودتان تقسیم می کنید؟ آیا از دیدگاه خودتان این بالانس درست است؟

رازگاهان، 
راز و نیاز شخصی

واعظ:

آیا می‌دانید مفهوم رازگاهان چیست؟ چگونه می‌توان رازگاهان پرثمر، با طراوت و مبارکی را داشت؟ محتوای رازگاهان مبارک چیست؟

هدیه عام روح‌القدس برای همه ایمانداران

واعظ:

آیا پری روح‌القدس برای همه ایمانداران است؟ آیا همه باید از روح‌القدس پر شوند؟