خط پایان – به یاد شادروان استیفن موخوف

واعظ:

اگر بخواهید زندگی خود را در یک جمله خلاصه کنید، چه می‌نویسید؟ برای اینکه پایان نیکویی داشته باشید، چه باید بکنید؟

در پی عیسی – رسالهٔ عبرانیان

واعظ:

برای در پی عیسی رفتن چه باید بکنیم؟ در پیروی از عیسی رساله عبرانیان ما را چگونه کمک می‌کند؟

دیدگاه و نگرش خدای عاشق نسبت به فرزندان محبوب خودش (۳)

واعظ:

آیا می‌دانید هدیهٔ خدای عاشق برای فرزندانش چیست؟ و خصوصیات این هدیه چه چیزهایی می‌باشند؟

دعا برای ایران

واعظ:

آیا تابحال برای حال و احوال امروز ایران دعا کرده‌اید؟! آیا می‌دانید باید برای چه مواردی دعای هدفمند داشته باشید؟ و یا آیا این نوع دعاها طبق خواست و ارادهٔ خدا است یا خیر؟

رهایی از چرخه‌های اسارت

واعظ:

آیا می‌دانید خیلی از اسارت‌هایی که ما در زندگیمان درگیر آنها هستیم به مانند چرخه‌ای همیشه در حال تکرار هستند و باید خود را از این چرخهٔ اسارت برهانیم؟!

هفت رحمت در لباس زحمت

واعظ:

آیا تابحال دقت کرده‌اید که بعضی وقتها خدای ما برکات عظیم و معجزاتش را در سختی‌ها و مشکلات ما نمایان می‌سازد!؟