موعظه‌های هوان هوسپیان‌مهر

مطالب 1113 از 13 مطلب

دعای ربانی

واعظ:

آیا تا به حال شده به جملاتی که در دعا به زبان می‌آورید دقت کنید؟ آیا می‌دایند که ساختار یک دعای درست چگونه باید باشد؟