موعظه‌های برچسب شده با «کلام»

4 مطلب

تولد تازه


واعظ:

در طول دورانی که قلب خود را به مسیح سپرده‌اید، بارها و بارها درباره تولد تازه خوانده و شنیده‌اید. ولی معنای واقعی تولد تازه چیست؟ از کجا آغاز می‌شود و نشانه‌‌های آن کدامند؟