موعظه‌های برچسب شده با «مسیح»

10 مطلب

شباهت به عیسی مسیح

واعظ:

آیا در خودتان نقطه، نکته، رفتار و یا خصوصیتی می‌بینید که شما را به شبیه بودن به مسیح نزدیک کند؟ آیا اصلاً ما لیاقت داریم که به شباهت مسیح دربیاییم؟!

دعای ربانی

واعظ:

آیا تا به حال شده به جملاتی که در دعا به زبان می‌آورید دقت کنید؟ آیا می‌دایند که ساختار یک دعای درست چگونه باید باشد؟