موعظه‌های برچسب شده با «عاشق»

3 مطلب

دیدگاه و نگرش پدر آسمانی 
نسبت به فرزندان خود (۱)

واعظ:

در روز پدر همه تلاشمان را می‌کنیم تا پدر زمینی خود را خوشحال کنیم و کمی دل او را به دست بیاوریم. آیا از احساسات پدر آسمانی خود هم با خبر هستید؟ آیا می‌دانید او درباره من و شما چگونه فکر می‌کند؟!