موعظه‌های برچسب شده با «شفا»

5 مطلب

نتایج و تاثیرات طلبیدن روی خداوند چیست؟

واعظ:

حتماً تا به حال بارها و بارها شنیده‌اید که باید همواره حضور خدا را در زندگی‌هایمان بطلبیم! ولی آیا به این فکر کرده‌اید که حضور خدا در زندگی ما چه تاثیراتی خواهد گذاشت؟! قرار دادن حضور خدا در راس همه چیز چگونه باعث رشد زندگی روحانی ما می‌شود؟!

عیسی نور عالم

واعظ:

حتماً بارها مثال کوری که عیسی مسیح او را بینا کرد شنیده‌اید ولی آیا تا بحال به این اندیشیده‌اید که عیسی مسیح در حقیقت چه کاری برای او انجام داد؟ و این کار چه نتیجه‌ای در زندگی امروز ما دارد؟!…