موعظه‌های برچسب شده با «دعای ربانی»

2 مطلب

دعای ربانی

واعظ:

آیا تا به حال شده به جملاتی که در دعا به زبان می‌آورید دقت کنید؟ آیا می‌دایند که ساختار یک دعای درست چگونه باید باشد؟